วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๓.๔๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน ๓๐ ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปุทมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีนักบริหาร (AWEN Women CEOs Summit) หัวข้อ “กำหนดทิศทางธุรกิจสตรี ก้าวล้ำ…สหัสวรรษ” (Shaping the Future of Women Enterprise) ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร