วันพุธ ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๓๑  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗

 

วันนี้ เวลา  ๐๘.๔๐  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา                                    เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง  จากเรือนที่ประทับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปทรงเปิดอาคารพระราชทาน ๒๕                             ณ  โรงพยาบาลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก