วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “หนึ่งทศวรรษสถาบันวิจัย แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และทอดพระเนตรนิทรรศการ “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธี ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา