วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๑ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการวัดหนองน้ำขุ่น ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๕๙ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
สิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ตำหนักพิมานมาศ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี