วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันนี้ เวลา ๑๗.๔๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงร่วมงานบุญสงกรานต์ปีใหม่
ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร