วันศุกร์ ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๑ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงบำเพ็ญ
พระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง