วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๒.๕๖ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย
เขตดุสิต กรุงเทพมหานครเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสรณ์ พร
เวลา ๑๕.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระะบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๔๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดย
รถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดการแข่งขันขี่ม้า “พรินเซส คัพ ๒๐๑๖” (Princess’s Cup 2016)
ณ สนามขี่ม้า กองพันทหารม้าที่ ๒๙ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงร่วมพิธีเปิดด้วย