วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทอดพระเนตร
การแสดงของนักเรียนระดับอนุบาล และประถมศึกษา โรงเรียนจิตรลดา ณ ศาลาผกาภิรมย์
โรงเรียนจิตรลดา
ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จ
ในการนี้ด้วย
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง