วันศุกร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๓.๔๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์
กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานสัญลักษณ์ “สิริศิลปิน” แด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และทรงเปิดงานการแสดงศิลปกรรม
ร่วมสมัยนานาชาติ “ไทยแลนด์ เบียนนาเล่, โคราช 2021” (Thailand Biennale, Korat 2021) ณ หอศิลป์
พิมานทิพย์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา