วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2567

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ แม่ชีสุภาพรรณ ณ บางช้าง
ประธานชมรมบาลี – สันสกฤต พร้อมด้วยสมาชิกชมรมบาลี – สันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่อาจารย์ของชมรมบาลี – สันสกฤต
ผู้เคยถวายความรู้ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๗