วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๓.๔๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานตำบลปันต์นคร เมืองไนนีตาล รัฐอุตตราขัณฑ์ สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานอินทิรา คานธี กรุงนิวเดลี จากนั้น ประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๓๑๖ เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย
เวลา ๑๓.๕๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จถึงท่าอากาศยาน เมืองคยา จังหวัดมคธ รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ณ ที่นั้น นางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ไทยประจำเมืองกัลกัตตา และคณะ เฝ้ารับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จไปยังวัดไทยพุทธคยา ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา จังหวัดมคธ ต่อจากนั้น เสด็จไปยังวัดมหาโพธิ์พุทธคยา หรือมหาโพธิ์มหาวิหาร ในการนี้ ทรงเวียนประทักษิณรอบองค์พระมหาเจดีย์
พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพระมหาเจดีย์พุทธคยา ทรงจุดเทียนบูชาพระพุทธเมตตา
พระประธาน ถวายดอกไม้และถวายผ้าไตรจีวร แด่พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เพื่อเชิญไปห่มองค์พระพุทธเมตตา พระประธาน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๙.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังวัดไทยพุทธคยา ทรงสักการะพระพุทธชินราชจำลอง และถวายผ้าห่มกันหนาว พร้อมทั้งกระเป๋าบรรจุยาสามัญประจำบ้าน แด่พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา