วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา ณ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น แฟลกชิป วิภาวดี ๖๒ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรม
“นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ฉลองครบ ๕๕ ปี ของการก่อตั้งกลุ่มบริษัท โตชิบา ในประเทศไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร