วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการ ภาพถ่าย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคาร “แบบ บอกซ์” (BAB BOX) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๒๒ น. พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตรายการ “โฟร์ รอยัล ออร์เคสตราล สวีท ฟอร์ ฮีส มาเจสตี เดอะ คิง เท็นท์ “ (Four Royal Orchestral Suites for His Majesty the King X) ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์อุปถัมภ์ มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า และองค์ประธานจัดงานการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติรายการ “โฟร์ รอยัล ออร์เคสตราล สวีท ฟอร์ ฮีส มาเจสตี เดอะ คิง เท็นท์ “ (Four Royal Orchestral Suites for His Majesty the King X) ทรงรอเฝ้า รับเสด็จ