วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานสัมมนาวิชาการ
ในวาระครบรอบการสถาปนา ๖๐ ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทรงแสดงปาฐกถา หัวข้อ “ศิลป์และศาสตร์แห่งการแปลงานต้นฉบับที่มีบริบททางวัฒนธรรม” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๓๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
(พิธีกงเต๊ก) คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ท.จ.,ว.ป.ร.๔ ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๒๖ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา