วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๓.๔๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะทูตานุทูตต่างประเทศ
ประจำประเทศไทย และคู่สมรส ไปเยี่ยมชมโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ และพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี