วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๗.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรสายการผลิต
รถโดยสารไฟฟ้า ณ บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด อำเภอบ้านโพธิ์ และกิจการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ณ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เวลา ๑๔.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธาน
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๐ ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๐๖ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ณ พื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชมงคลวัชโรดม ภาวนานิยมธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ ที่พักสงฆ์ดอยเทพนิมิต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต