วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๔.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารธนาคาร ฯ คณะผู้บริหารมูลนิธิทีทีบี คณะกรรมการตัดสิน คณะผู้แทนสถาบันการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย การประกวดอ่านฟังเสียง และการประกวดวาดภาพดิจิทัล
ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ประจำปี ๒๕๖๒ และประจำปี ๒๕๖๔ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ และประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และสมทบทุนมูลนิธิราชสุดา ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๐๖.๕๑ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักพิมานมาศ อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด
ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นวันที่ ๒
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน พระราชทานศพ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว.,ว.ป.ร.๓ ณ ศาลาร้อยปี
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร