วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

– ว่างพระราชกิจ –