วันอังคาร ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

– ว่างพระราชกิจ –