วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์
นานาชาติ “สวนพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๖๑ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร