วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ท่านหญิงรังษีนภดล ยุคล ท.จ. ณ ศาลากวีนิรมิต
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร