วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๔.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานสถาปนิก, ๖๐ ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี