วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแข่งขันประเพณีกติกาฟุตบอล ๑๑๙
ครั้งที่ ๑๒ ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ และมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ และโล่เกียรติภูมิทีมชาติไทย ณ สนามฟุตบอลพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม