วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

– ว่างพระราชกิจ –