วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร ที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

– ว่างพระราชกิจ –