วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

– ว่างพระราชกิจ –