วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๕๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปยกนพปฎลเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ (จำลอง)
ณ พระลานพระราชวังดุสิต
พระเมรุมาศ (จำลอง) ณ พระลานพระราชวังดุสิต นี้ เป็นหนึ่งในพระเมรุมาศ (จำลอง)
ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางมาร่วม ถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และเป็นพระเมรุมาศ (จำลอง) องค์เดียวที่ประดับนพปฎลเศวตฉัตร (ฉัตรขาว ๙ ชั้น)
ยอดพระเมรุมาศ ส่วนพระเมรุมาศ (จำลอง) ๘๔ องค์ทั่วประเทศ ประดับด้วยนพปฎลสุวรรณฉัตร (ฉัตรทอง ๙ ชั้น)