วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๙.๒๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๑๔ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๓๔ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไป
ทรงตรวจความเรียบร้อยในการดำเนินงานโครงการจัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิตร ณ โรงหล่อ บริษัท เอเชีย ไฟน์อาร์ท อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๐๔ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่ง กลับจากการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร