วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

– ว่างพระราชกิจ –