วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๐.๔๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมอาคาร
สว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร