วันอังคาร ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๘.๑๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถบัสพระที่นั่ง จากโรงแรมเลอเมรีเดียงชตุทการ์ท ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ณ เมืองชตุทการ์ท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไปยังโรงแรมโบ – รีวาฌปาลัสโลซาน เมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิส ณ ที่นั้น นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และภริยา ตลอดจนคณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสมาพันธรัฐสวิส เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
เวลา ๒๑.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนและพิพิธภัณฑ์พฤกษศาสตร์รัฐโว ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติศาสตร์การก่อตั้งสวนและพิพิธภัณฑ์ ฯ ตัวอย่างพันธุ์พืชและสมุนไพรแห้ง ภาพเหมือนทางพฤกษศาสตร์
และหนังสือประวัติศาสตร์ด้านพฤกษศาสตร์ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมโบ – รีวาฌปาลัสโลซาน ซึ่งเป็นที่ประทับแรม
เวลา ๐๙.๔๒ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทอดพระเนตรสถานการณ์น้ำท่วม และพระราชทานถุงบรรจุ
เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง กับออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และออกหน่วย
สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ วัดสามเรือน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา ๑๑.๓๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นวันที่ ๒
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ