วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๒  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๑๔.๕๐  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ                                    สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการแข่งขัน                            วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี  วันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๐๗.๓๘  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                                   กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นวันที่ ๓

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๓.๕๘  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา                               โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ไปมอบโล่รางวัลพระราชทานแก่ผู้แทนเรือนจำที่ได้รับรางวัลเรือนจำดีเด่น ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข                                ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๕ และเหรียญรางวัลสำหรับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์                กับใบประกาศเกียรติคุณสำหรับโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำ และสำนักงานสาธารณสุขที่ได้รับรางวัล

ณ  ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๐๘.๕๘  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา                               โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย

ณ โรงเรียนบ้านแบนชะโด (เสียง วิทูรชาติอุปถัมภ์) เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร