วันอังคาร ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสมถวิล อมาตยกุล ณ เมรุวัดธาตุทอง
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร