วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๓๑  ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา  ๐๘.๓๕  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงฟังการบรรยาย
ในการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หลังภาวะการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๓.๒๑  น.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา และงานหัตถกรรม” ระดับประเทศ  ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร