วันอังคาร ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

– ว่างพระราชกิจ –