วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

– ว่างพระราชกิจ –