วันอังคาร ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๙.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในงานวันทหารม้า ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การทหารม้า
ค่ายอดิศร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี