วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

– ว่างพระราชกิจ –