วันอังคาร ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการ ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๙ และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปกรรมในแนวเหมือนจริง หัวข้อ “สยามเมืองยิ้ม” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร