วันอังคาร ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีบวงสรวงพระสยาม เทวาธิราช ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง