วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๒๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงลงพระนามาภิไธย
ในสมุดบัญชีเงินฝาก
เวลา ๐๘.๓๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน พนักงานธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต และเจ้าหน้าที่ประสานงาน เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
ธนาคารออมสิน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส เฝ้าทูลละอองพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ คณะมูลนิธิ สมาคม ชมรม และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๖๑