วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๖.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการ “ฝากไว้ในแผ่นดิน ๑๔๐ ปี บี.กริม”
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงานการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน ม.ว.ก. ครั้งที่ ๔๐ และมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน พร้อมเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร