วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๐.๕๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไป
ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน โครงการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิต
ใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๑.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ไปส่งเสด็จ สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน
(Her Majesty Queen Silvia of Sweden) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ