วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันนี้ เวลา ๑๘.๐๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๗.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ นายวุฒิ สุมิตร ม.ป.ช.,
ม.ว.ม.,ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๔ ณ ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๑๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ ๑๐ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๕๒ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์
ศาลาการเปรียญ และทรงบำเพ็ญพระกุศลครบ ๑๕ ปี วันละสังขาร หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ณ วัดบ้านจาน อำเภอ
กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงานการแข่งขันกีฬา
โปโลช้างชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๑๖ และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมชนะเลิศ ณ สนามการแข่งขันกีฬา
โปโลริมน้ำชั่วคราว เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๑๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกนิทัศน์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี