วันอาทิตย์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐
ของคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ณ ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงานการแข่งขันกีฬา
โปโลช้างนานาชาติ ครั้งที่ ๑๕ และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมชนะเลิศ ณ สนามการแข่งขันกีฬาโปโล
บนหลังช้าง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๓๖ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา เสด็จเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อทรงเข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ สมัยที่ ๖๐