วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๖.๐๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริจาคเงินสมทบทุนพระจุลจอมเกล้า ฯ
สำหรับบูรณะพระอาราม เฝ้าทูละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญรัชกาลที่ ๕ ชนิดทองคำ
ภายหลังจากทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
การนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
สิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เวลา ๑๖.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายประทีป ชุ่มวัฒนะ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.
ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๕๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดป่านาคำน้อย อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๓๖ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออก
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– นายพีรวัฒน์ ชูเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
พร้อมคณะกรรมการผู้บริหาร บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด เจ้าของโรงเรียนและครูผู้สอน
โรงเรียนดนตรียามาฮ่า นำ ผู้ชนะเลิศการประกวดการแข่งขันยามาฮ่า ไทยแลนด์ มิวสิคเฟสติวัล ๒๐๑๗
เฝ้า รับประทานถ้วยรางวัล และถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย
– นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษา การจัดงาน “เอเชียน บีช โปโล แชมป์เปียนชิพ ๒๐๑๗” (Asian Beach Polo Championship 2017) พร้อมคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน ฯ
เฝ้า ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลการกุศล เพื่อสมทบทุน “มูลนิธิ ณภาฯ”
ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
– นางทองมาก พรประภา และครอบครัว เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย