วันอาทิตย์ ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๒๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูต
ต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ตามลำดับดังนี้
– นายอาเดล ยูซุฟ ซาตีร์ (Mr. Adel Yousif Sater) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรน
ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่
– นายมารัต เยเซนบาเยฟ (Mr. Marat Yessenbayev) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถาน
ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่