วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

– ว่างพระราชกิจ –