วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการ
พระราชทานเพลิงศพ ร้อยโท หม่อมหลวงพลายชุมพล กิติยากร ต.จ. ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร