วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก หาญ ลีนานนท์ ม.ป.ช.,
ม.ว.ม.,ท.จ.,ภ.ป.ร.๓ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๕๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงวิพิธทัศนา ครั้งที่ ๘ “ต่าง เข้าใจ เดอะ
มิวสิคอล” (The Musical) ณ โรงละครแบงค์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร